Hỗn hợp X gồm Na Al và Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Na, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe, hỗn hợp Y gồm Al và kim loại R. Biết rằng khối lượng của Al có trong X và Y bằng nhau, tổng khối lượng của Na và Fe trong X gấp hai lần khối lượng của R có trong Y. Hòa tan hoàn toàn lần lượt X, Y bằng lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì cả 2 trường hợp đều thu được V lít H2 (đktc). Kim loại R là A. Ca B. Be C. Zn D. Mg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn mR = 100 gam —> mFe + mNa = 200 gam Kim loại R hóa trị r. Do H2 thu được ở 2 thí nghiệm là như nhau nên: 100r/R = nNa + 2nFe = mNa/23 + mFe/28 Xét vế phải: mNa/28 + mFe/28 200/28 < Vế phải 200/28 < 100r/R 11,5r < R < 14r —> r = 2 và R = 24 là nghiệm duy nhất. Vậy R là Mg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP