Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh Fe vào 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch FeCl3 x (mol/l) và CuCl2y (mol/l). Sau khi kết thúc phản ứng, lấy thanh Fe ra lau khô cẩn thận, cân lại thấy khối lượng không đổi so với trước phản ứng. Biết lượng Cu sinh ra bám hoàn toàn vào thanh Fe. Tỉ lệ x : y là. A. 3 : 4 B. 1 : 7 C. 2 : 7 D. 4 : 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFeCl3 = 0,2x và nCuCl2 = 0,2y Do Fe dư nên các muối phản ứng hết, bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = nFe3+ + 2nCu2+ —> nFe phản ứng = 0,1x + 0,2y Δm = 64.0,2y – 56(0,1x + 0,2y) = 0 —> x : y = 2 : 7

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP