Đun nóng 4 05 gam este X C10H10O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 4,05 gam es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 4,05 gam este X (C10H10O2) cần dùng 35 gam dung dịch KOH 8%, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối. Giá trị m là. A. 38,60 gam B. 6,40 gam C. 5,60 gam D. 5,95 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,025 và nKOH = 0,05 —> nX : nKOH = 1 : 2 —> X là este của phenol —> nH2O = 0,025 Bảo toàn khối lượng: m muối = mX + mKOH – mH2O = 6,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP