Cho hỗn hợp gồm 18 56 gam Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 18,5...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 18,56 gam Fe3O4 và 7,68 gam Cu vào 600 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và còn lại x gam rắn không tan. Giá trị của x là. A. 2,88 gam B. 2,56 gam C. 4,04 gam D. 3,84 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Fe3O4 + 8HCl —> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O 0,08……..0,6 0,075……0,6……….0,15 0,005 Cu + 2FeCl3 —> 2FeCl2 + CuCl2 0,12….0,15 0,075..0,15 0,045 m rắn = mFe3O4 dư + mCu dư = 4,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP