Cho các dung dịch sau: HCl Na2CO3 AgNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các dung dịch sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH, KHSO4. Số dung dịch tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là. A. 4 B. 3 C. 6 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
HCl Fe2+ + H+ + NO3- → Fe3+ + NO + H2O Na2CO3 Fe2+ + CO32- → FeCO3 AgNO3 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag Na2SO4: NaOH Fe2+ + OH- → Fe(OH)2 KHSO4 Fe2+ + H+ + NO3- → Fe3+ + NO + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP