Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 200 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, đến khi khối lượng dung dịch giảm 13,35 gam thì dừng điện phân. Thời gian điện phân là. A. 9650 giây B. 7720 giây C. 6755 giây D. 8685 giây

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuSO4 = 0,15 Khi điện phân hết CuSO4 thì m giảm = mCu + mO2 = mCuO = 0,15.80 = 12 < 13,35 Vậy đã có H2O bị điện phân tiếp. m giảm = mCuO + mH2O = 13,35 —> nH2O = 0,075 —> ne = 2nCu + 2nH2 = 0,45 ne = It/F —> t = 8685s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP