Hóa hơi hoàn toàn 13 04 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi hoàn toàn 13...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi hoàn toàn 13,04 gam hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức, mạch hở thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng áp suất và nhiệt độ). Đun nóng 13,04 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một ancol duy nhất và m gam muối. Giá trị m là. A. 17,84 gam B. 21,24 gam C. 14,64 gam D. 18,04 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nN2 = 0,2 —> MX = 65,2 —> Trong X có chứa HCOOCH3 (60). Vậy ancol duy nhất là CH3OH nKOH = nCH3OH = nX = 0,2 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 17,84

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP