Cho 200 ml dung dịch FeCl2 0 3M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 200 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 200 ml dung dịch FeCl2 0,3M vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là. A. 17,22 gam B. 23,70 gam C. 25,86 gam D. 28,70 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFeCl2 = 0,06 và nAgNO3 = 0,2 —> nAgCl = nCl- = 0,12 và nAg = nFe2+ = 0,06 —> m↓ = 23,7

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP