Ba dung dịch A B C thỏa mãn:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ba dung dịch A, B, C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ba dung dịch A, B, C thỏa mãn: – A tác dụng với B thu được kết tủa X, cho X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra khí không màu hóa nâu ngoài không khí; đồng thời thu được kết tủa Y. – B tác dụng với C thấy khí thoát ra, đồng thời thu được kết tủa. – A tác dụng C thu được kết tủa Z, cho Z vào dung dịch HCl dư, thấy khí không màu thoát ra. A, B, C lần lượt là. A. CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3. B. FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2 C. NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)2. D. FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A, B, C lần lượt là FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3 FeSO4 + Ba(OH)2 —> Fe(OH)2 + BaSO4 X là hỗn hợp Fe(OH)2 và BaSO4, Y là BaSO4: Fe(OH)2 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO + H2O B với C: Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 —> BaCO3 + NH3 + H2O A với C: FeSO4 + (NH4)2CO3 —> FeCO3 + (NH4)2SO4 Z là FeCO3: FeCO3 + HCl —> FeCl2 + CO2 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP