Hợp chất hữu cơ X có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H4O4 tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng theo sơ đồ phản ứng sau: X + 2NaOH → Y + Z + H2O. Biết Z là một ancol không có khả năng tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. X có công thức cấu tạo là HCOO-CH2COOH. B. X chứa hai nhóm –OH. C. Y có công thức phân tử là C2O4Na2. D. Đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 1400 C thu được anken.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X + 2NaOH → Y + Z + H2O —> Phân tử X chứa 1 chức este và 1 chức axit, do Z là ancol không tác dụng với Cu(OH)2 nên X có cấu tạo: CH3-OOC-COOH A. Sai vì khi đó Z là chất tạp chức HO-CH2-COOH hòa tan được Cu(OH)2. B. Sai C. Đúng, Y là (COONa)2 D. Sai, Z là CH3OH chỉ tách H2O tạo ete.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP