Cho dung dịch muối X vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch muối X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát ra khí không màu; đồng thời thu được kết tủa T. X và Y lần lượt là. A. NaHSO4 và Ba(HCO3)2. B. Ba(HCO3)2 và Ba(OH)2. C. Na2CO3 và BaCl2. D. FeCl2 và AgNO3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là Na2CO3 và Y là BaCl2 Z là BaCO3 và T là BaSO4 Na2CO3 + BaCl2 —> BaCO3 + 2NaCl BaCO3 + H2SO4 —> BaSO4 + CO2 + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP