Đun nóng triglyxerit X với dung dịch NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng triglyxerit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa 2 muối natri của axit stearic và oleic. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần 2 đem cô cạn thu được 54,84 gam muối. Khối lượng phân tử của X là. A. 886 B. 888 C. 884 D. 890

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: nC17H33COONa = nBr2 = 0,12 Phần 2: m muối = mC17H33COONa + mC17H35COONa = 54,84 gam —> nC17H35COONa = 0,06 —> nC17H33COONa : nC17H35COONa = 2 : 1 Vậy X tạo bởi 2 gốc oleic và 1 gốc stearic: (C17H33COO)2(C17H35COO)C3H5 —> MX = 886

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP