Cho 23 44 gam hỗn hợp gồm phenyl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 23,44 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat và etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là. A. 25,20 gam B. 29,52 gam C. 27,44 gam D. 29,60 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol CH3COOC6H5 và C6H5COOC2H5 —> 136a + 150b = 23,44 và nNaOH = 2a + b = 0,2 —> a = 0,04 và b = 0,12 —> nC2H5OH = 0,12 và nH2O = 0,04 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 25,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP