Cho 11 2 gam hỗn hợp Cu và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 11,2 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu và kim loai M tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,136 lít (đktc). Cũng lượng hỗn hợp này cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 3,92 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Cu và M. Đặt x, y là số oxi hóa thấp và cao của M. —> 64a + Mb = 11,2 (1) Với HCl —> bx = 0,14.2 (2) Với HNO3 —> 2a + by = 0,175.3 (3) 1 ≤ x ≤ y ≤ 3 nên ta xét các trường hợp: TH1: x = 2 và y = 3: (2)(3) —> a = 0,0525 và b = 0,14 Thế vào (1) —> M = 56: Fe Các TH khác: x = 1, y = 1 x = 1, y = 2 x = 1, y = 3 x = 2, y = 2 x = 3, y = 3 Làm tương tự như trên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP