Thổi luồng khí CO đến dư qua ống...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thổi luồng khí CO đế...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thổi luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa m gam Fe3O4 nung nóng, kết thúc phản ứng, lấy phần rắn trong ống sứ cho vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 4,032 lít khí H2 (đktc). Giá trị m là. A. 13,92 gam B. 20,88 gam C. 6,96 gam D. 10,44 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO dư nên chất rắn là Fe nFe = nH2 = 0,18 —> nFe3O4 = 0,06 —> mFe3O4 = 13,92 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP