Cho 1 36 gam H2S tham gia phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,36 gam H2S tha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,36 gam H2S tham gia phản ứng oxi hóa khử tạo được hợp chất X thì số mol electron mà 4,8 electron đã nhường là 0,24 mol. Số oxi hóa của S trong hợp chất X.là: A. 0 B. +4 C. +6 D. +2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
“số mol electron mà 4,8 electron đã nhường là 0,24 mol” câu này đọc không hiểu

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP