Hòa tan hết 56 72 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 56,72 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 56,72 gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 trong lượng nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được 37,44 gam kết tủa. Giá trị của V là. A. 6,272 lít B. 6,720 lít C. 7,168 lít D. 4,928 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa chất tan duy nhất là Ba(AlO2)2 (x mol) Ba(AlO2)2 + 2CO2 + 4H2O —> 2Al(OH)3 + Ba(HCO3)2 —> nAl(OH)3 = 2x = 0,48 —> x = 0,24 Hỗn hợp ban đầu chứa Ba (0,24), Al (0,48) —> nO = 0,68 Bảo toàn electron: 0,24.2 + 0,48.3 = 2nH2 + 0,68.2 —> nH2 = 0,28 —> V = 6,272 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP