Cho từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 x (mol/l) và Al2(SO4)3 y (mol/l). Phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Tỉ lệ x : y là. A. 2 : 3 B. 2 : 1 C. 1 : 2 D. 3 : 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đoạn 1: Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 —> 2Al(OH)3 + 3BaSO4 y……………………………………2y………….3y —> n↓ = 5y = 5a (1) Đoạn 2: 2AlCl3 + 3Ba(OH)2 —> 2Al(OH)3 + 3BaCl2 x………………………………..x —> n↓ = 5y + x = 7a (2) (1)(2) —> y = a và x = 2a —> x : y = 2 : 1

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP