Thủy phân 0 15 mol peptit X thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân 0,15 mol p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân 0,15 mol peptit X, thu được hỗn hợp gồm 0,04 mol Gly-Gly-Ala; 0,06 mol Gly-Ala-Ala; 0,02 mol Ala-Ala; 0,04 mol Gly-Gly; 0,08 mol Gly và 0,10 mol Ala. Phân tử khối của X là. A. 331 B. 274 C. 260 D. 288

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGly = 0,04.2 + 0,06 + 0,04.2 + 0,08 = 0,3 nAla = 0,04 + 0,06.2 + 0,02.2 + 0,1 = 0,3 —> Số mắt xích Gly = Số mắt xích Ala = 0,3/0,15 = 2 —> X là (Gly)2(Ala)2 —> MX = 274

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP