X Y là hai hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai hợp chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic; Z là ancol đa chức; T là este mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được a gam ancol Z và hỗn hợp muối. Dẫn a gam Z qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 4,704 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng bình tăng 12,46 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 1,2 mol O­2, thu được CO2, H2O và 12,72 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là A. 34,6% B. 59,2% C. 60,4% D. 48,8%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z là R(OH)x nH2 = 0,21 —> nZ = 0,42/x m tăng = (R + 16x).0,42/x = 12,46 —> R = 41x/3 —> x = 3 & R = 41, Z là C3H5(OH)3 (0,14 mol) nNa2CO3 = 0,12 —> nNaOH = 0,24 —> Muối dạng CnH2n-3O2Na (0,24 mol) 2CnH2n-3O2Na + (3n – 3)O2 —> (2n – 1)CO2 + (2n – 3)H2O + Na2CO3 —> nO2 = 0,24(3n – 3)/2 = 1,2 —> n = 13/3 —> C4 (0,16 mol) và C5 (0,08 mol) Quy đổi E thành: CnH2n-2O2: 0,24 mol C3H5(OH)3: 0,14 mol H2O: -b mol —> nE = 0,24 + 0,14 – b = 0,2 —> b = 0,18 —> mE = 31,4 gam nH2O = -0,18 mol —> nT = 0,06 mol T là (C4H5O2)2C3H5-(C5H7O2) —> mT = 18,6 —> %T = 59,2%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP