Đốt cháy 16 8 gam bột Fe trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 16,8 gam bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 16,8 gam bột Fe trong oxi, sau một thời gian thu được 19,84 gam rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch chứa NaHSO4 và x mol NaNO3, thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 (tỉ lệ mol 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có mặt oxi), thu được 30,06 gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của x là. A. 0,06 B. 0,08 C. 0,09 D. 0,12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kết tủa gồm Fe(OH)2 (a mol) và Fe(OH)3 (b mol) Bảo toàn Fe —> a + b = 0,3 m↓ = 90a + 107b = 30,06 —> a = 0,12 và b = 0,18 Bảo toàn N —> nH2 = nNO = x nO = (mX – mFe)/16 = 0,19 Bảo toàn electron —> 2x + 3x + 2nO = 2a + 3b —> x = 0,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP