Cho các chất sau: CH3CH2CH2CH2CH2CH3 cis – CH3CH=CHCH2CH2CH3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất sau: CH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất sau: CH3CH2CH2CH2CH2CH3 cis – CH3CH=CHCH2CH2CH3 CH3CH2CH2CH2CH2Cl trans – CH3CH=CHCH2CH2CH3 CH3CH2CH2CH2CH3 CH3CH(CH3)CH2CH3 cis – CH3CH2CH=CHCH2CH3 CH3CH2CHCl(CH3)CH3 CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 Những chất nào là đồng phân cấu tạo của nhau? đồng phân lập thể của nhau?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đồng phân cấu tạo: 1 và 9; 3 và 8; 5 và 6 Đồng phân lập thể: 2 và 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP