Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối NH4HCO3; (NH4)2CO3 thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó CO2 chiếm 30% về thể tích. Vậy tỉ lệ số mol NH4HCO3; (NH4)2CO3 theo thứ tự là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nNH4HCO3 = 1 và n(NH4)2CO3 = a NH4HCO3 —> NH3 + CO2 + H2O 1…………………..1………1………1 (NH4)2CO3 —> 2NH3 + CO2 + H2O a……………………..2a…….a………a —> %CO2 = (a + 1) / (4a + 3) = 30% —> a = 0,5 —> Tỉ lệ 1 : a = 2 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP