Cho các phát biểu sau: Các hợp chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: Các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố cacbon Trong tự nhiên, các hợp chât hữu cơ đều là các hợp chất tạp chức Thủy phân hoàn toàn este trong dung dịch kiềm là phản ứng một chiều Lên men glucozo thu được etanol và khí cacbonat Phân tử amin, aminoaxit axit, peptit và protein nhất thiết phải chứa nguyên tố nito Các polime sử dụng làm chất dẻo đều được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng Số phát biểu đúng là: A.6 B.5 C.4 D.3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
1. Đúng 2. Sai, ví dụ HCOOH… 3. Đúng 4. Sai, khí cacbonic 5. Đúng 6. Sai.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP