Thủy phân hoàn toàn 6 8 gam este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 6,8 gam este X đơn chức trong 100 gam dung dịch NaOH 20%, đun nóng, thu được dung dịch Y. Trung hòa kiềm dư trong Y cần 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là A. 35,2. B. 38,3. C. 37,4. D. 36,6.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH ban đầu = 0,5 nH2SO4 = 0,2 —> nNaOH dư = 0,4 —> nNaOH phản ứng với X là 0,1 Nếu X là este của ancol —> nX = nNaOH = 0,1 —> MX = 68: Loại Nếu X là este của phenol —> nX = nNaOH/2 = 0,05 —> MX = 136: C8H8O2 —> m muối = 6,8 + 0,1.40 – 0,05.18 + 0,2.142 = 38,3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP