Hỗn hợp E gồm amin X amino axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm amin X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm amin X, amino axit Y và peptit Z mạch hở tạo từ Y; trong đó X và Y đều là các hợp chất no, mạch hở. Cứ 4 mol E tác dụng vừa đủ với 15 mol HCl hoặc 14 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 4 mol E, thu được 40 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Giá trị của x và y lần lượt là A. 37,5 và 7,5. B. 40,5 và 8,5. C. 38,5 và 8,5. D. 39,0 và 7,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X = ?CH2 + NH3 Y = ?CH2 + C2H3ON + H2O Z = ?CH2 + ?C2H3ON + H2O Quy đổi E thành: C2H3ON: a mol CH2: b mol H2O: c mol NH3: d mol nE = c + d = 4 nHCl = a + d = 15 nNaOH = a = 14 nCO2 = 2a + b = 40 —> a = 14; b = 12; c = 3; d = 1 nH2O = 1,5a + b + c + 1,5d = 37,5 nN2 = 0,5a + 0,5d = 7,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP