Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu có tỷ lệ mol tương ứng là nFe : nCu = 2 : 7 vào dung dịch HNO3, sau phản ứng thấy có 0,75m gam chất rắn và thoát ra 1,1648 lít khí NO (ở đktc). Thêm tiếp vào hỗn hợp sau phản ứng 402 ml dung dịch HCl 1M, để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Thêm tiếp 470 ml dung dịch AgNO3 1M vào dung dịch Y thì thu được chất rắn có khối lượng là A. 65,031 B. 64,599 C. 70,567 D. 63,627 Tong Man trả lời 19.12.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe : nCu = 2 : 7 —> mFe : mCu = (2.56) : (7.64) = 1 : 4 —> mFe = 0,2m và mCu = 0,8m —> m kim loại dư = 0,75m chỉ có Cu —> mCu pư = 0,05m Bảo toàn electron: 2.0,2m/56 + 2.0,05m/64 = 0,052.3 —> m = 17,92 Vậy hỗn hợp sau phản ứng chứa Fe2+ (0,064), Cu2+ (0,014), NO3- (0,156) và Cu (0,21) Thêm tiếp HCl (0,402 mol) —> nNO max = 0,1005. Dễ thấy 0,1005.3 < 0,21.2 nên Cu chưa tan hết. Vậy dung dịch Y chứa Fe2+ (0,064), Cl- (0,402) và Cu2+, NO3-. nAgNO3 = 0,47 vẫn còn dư khi tạo kết tủa với Cl- và oxi hóa Fe2+ trên. Vậy nAgCl = 0,402 và nAg = 0,064 —> m↓ = 64,599

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP