Dẫn 672 ml đktc hỗn hợp khí A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 672 ml (đktc) hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 672 ml (đktc) hỗn hợp khí A gồm một ankan, một anken, một ankin (đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau) qua dung dịch AgNO3/NH3 thì thấy có 3,4 gam AgNO3 đã tham gia phản ứng. Cũng lượng hỗn hợp khí A trên, làm mất màu vừa hết 200 ml dung dịch Br2 0,15M a) Xác định thành phần định tính và định lượng các chất trong A b) Đề nghị phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = 0,03 nAgNO3 = 0,02 nBr2 = 0,03 Nếu ankin không phải là C2H2 thì nAnkin = nAgNO3 = 0,02 —> nBr2 phản ứng với ankin = 0,04: Vô lí Vậy ankin là C2H2 (0,01 mol) Ankan là C2H6 (0,01) và anken là C2H4 (0,01) b. Dẫn A qua AgNO3/NH3 dư, lọc kết tủa cho vào HCl thu được C2H2. Hai khí thoát ra dẫn qua Br2 dư, thu được C2H6 không bị hấp thụ. Thêm Zn vào dung dịch, C2H4 bị đẩy ra.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP