Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoàn thành phương tr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ: Fe —> FeCl3 —> Fe(OH)3 —> Fe2O3 —> Fe2(SO4)3 —> Fe(NO3)3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3 FeCl3 + 3NaOH —> Fe(OH)3 + 3NaCl 2Fe(OH)3 —> Fe2O3 + 3H2O Fe2O3 + 3H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + 3H2O Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 —> 3BaSO4 + 2Fe(NO3)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP