Cho 12 9 gam Al và Mg phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12,9 gam Al và M...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12,9 gam Al và Mg phản ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng được bao nhiêu gam muối khan? A. 93,5 B. 90,7 C. 105,1 D. 85,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nSO42- = nSO2 = 0,1 nNO3- = 3nNO + 8nN2O = 1,1 —> m muối = m kim loại + mNO3- + mSO42- = 90,7

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP