Hỗn hợp khí A gồm 0 2 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí A gồm 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol axetilen; 0,6 mol hidro; 0,1 mol vinyaxetilen. Nung nóng hỗn hợp A một thời gian với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với hỗn hợp A là 1,5. Nếu cho 0,15 mol hỗn hợp B sục từ từ vào dung dịch Brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Tính giá trị của m?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: mA = mB —> nA/nB = MB/MA = 1,5 nA = 0,9 —> nB = 0,6 —> nH2 phản ứng = nA – nB = 0,3 Bảo toàn liên kết Pi: 2nC2H2 + 3nC4H4 = nH2 phản ứng + nBr2 —> nBr2 = 0,4 —> mBr2 = 64 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP