Hòa tan hoàn toàn 16 93 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 16...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 16,93 gam hỗn hợp X gồm MgO, Cu(NO3)2; FeS; Al2O3; Zn (oxi chiếm 21,73% về khối lượng) vào dung dịch hỗn hợp chứa Ba(NO3)2 và HCl, sau phản ứng thu được 2,18 gam hỗn hợp khí (trong đó có 0,2 mol H2 và sản phẩm khử của N+5). Lọc sản phẩm thu được dung dịch Y chỉ chứa 36,695 gam muối. Cho một lượng Ba(OH)2 vào dung dịch Y, sau phản ứng có 0,448 lít khí bay ra (đktc) và lượng kết tủa có khối lượng lớn nhất bằng 33,445 gam (trong đó oxi chiếm 42,099% theo khối lượng). Lấy lượng kết tủa này đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 27,565 gam chất rắn. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 89,34 gam kết tủa (không kể Ag2SO4). Tổng % khối lượng của oxit trong X có giá trị gần nhất với A. 38% B. 40% C. 42% D. 44% đại học trả lời 18.12.2017 Bình luận(1)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ad cho em hỏi với ạ : theo ad dữ kiện kết tủa lớn nhất có chứa BaSO4 ko ạ

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP