Hỗn hợp E gồm chất X C2H7O3N và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm chất X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm chất X (C2H7O3N) và chất Y (C5H14O4N2) trong đó X là muối của axit vô cơ và Y là muối của axit cacboxylic 2 chức. Cho 34,2 gam E tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được khí Z duy nhất (Z chứa C, H, N và làm xanh quỳ tím ẩm) và dung dịch chứa m gam 2 muối. Tìm m? A. 36,7 B. 34,2 C. 32,8 D. 35,1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là CH3NH3HCO3 (x mol) và Y là CH3NH3OOC-CH2-COONH3CH3 (y mol) mX = 93x + 166y = 34,2 nNaOH = 2x + 2y = 0,5 —> x = 0,1 và y = 0,15 Muối gồm có Na2CO3 (0,1) và CH2(COONa)2 (0,15) —> m muối = 32,8

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP