Sục a mol khí CO2 vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục a mol khí CO2 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục a mol khí CO2 vào dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa và dung dịch X chứa NaHCO3 và Na2CO3. Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của a là: A. 0,60 B. 0,80 C. 0,5 D. 0,65.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,5V = nBaCO3 = 0,15 —> V = 0,3 —> nNaOH = 1,8V = 0,54 Dung dịch X chứa Na2CO3 (x mol) và NaHCO3 (y mol) —> nNaOH = 2x + y = 0,54 (1) Đặt kx, ky là số mol Na2CO3 và NaHCO3 đã phản ứng với HCl. —> nCO2 = kx + ky = 0,25 và nHCl = 2kx + ky = 0,3 —> kx = 0,05 và ky = 0,2 —> ky/kx = y/x = 4 —> 4x – y = 0 (2) (1)(2) —> x = 0,09 và y = 0,36 Bảo toàn C —> a = x + y + 0,15 = 0,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP