Cho 15 6 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 15,6 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu vào dung dịch chứa 256 gam dung dịch CuSO4 20%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại chất rắn chứa A. Cu B. Cu, Fe C. Cu, Zn, Fe D. Zn, Cu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuSO4 = 0,32 15,6/65 < nX < 15,6/56 —> 0,24 < nX < 0,28 —> CuSO4 luôn dư —> Y chỉ chứa Cu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP