Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO C2H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp khí X gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO, C2H2 và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,25 mol O2, sinh ra 0,15 mol CO2 và 4,50 gam H2O. Phần trăm khối lượng của C2H2 trong X là A. 20,00% B. 48,39% C. 50,32% C. 41,94%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt Y cũng giống như đốt X nên đặt a, b, c là số mol HCHO, C2H2 và H2 nCO2 = a + 2b = 0,15 nH2O = a + b + c = 0,25 nO2 = a + 2,5b + 0,5c = 0,25 —> a = 0,05; b = 0,05; c = 0,15 —> %C2H2 = 41,94%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP