Hỗn hợp X gồm axit glutamic và axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit glutamic và axit Y (CnH2n-2O4). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được 0,95 mol gồm CO2, H2O và N2. Mặt khác, lấy 29,19 gam X trên tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là? A. 41,51 B. 37,99 C. 44,39 D. 50,47

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol C5H9NO4 và CnH2n-2O4 C5H9NO4 —> 5CO2 + 4,5H2O + 0,5N2 a………………….5a………..4,5a……..0,5a CnH2n-2O4 —> nCO2 + (n – 1)H2O b……………………..nb………..nb – b —> a + b = 0,2 (1) và 10a + 2nb – b = 0,95 (2) —> 10(0,2 – b) + 2nb – b = 0,95 —> n = 5,5 – 0,525/b (1) —> b < 0,2 nên n < 2,875. Vậy n = 2 là nghiệm duy nhất. (1)(2) —> a = 0,05 và b = 0,15 —> mX = 20,85 —> mMuối = mGluK2 + m(COOK)2 = 36,05 20,85 gam X + KOH —> 36,05 gam muối —> 29,19 gam X + KOH —> m muối = 50,47

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP