Hỗn hợp E gồm một tripeptit X có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm một tr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm một tripeptit X (có dạng M-M-Gly, được tạo thành từ các a-amino axit cùng dãy đồng đẳng), amin Y và este no, hai chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, X và Z cùng số nguyên tử cacbon). Đun m gam E với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch, thu được chất rắn A chỉ chứa ba muối và 0,08 mol hỗn hợp hơi T gồm ba chất hữu cơ có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,75. Đốt cháy toàn bộ A cần 21,92 gam O2, thu được N2; 15,18 gam K2CO3 và 30,4 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Khối lượng chất Y trong m gam hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 2,10 B. 2,50 C. 2,00 D. 1,80

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bấm đây để xem bài tương tự. (Số liệu bằng nửa, dùng NaOH thay cho KOH)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP