Trộn a gam hỗn hợp X gồm 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn a gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn a gam hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon C6H14 và C6H6 theo tỉ lệ số mol (1 : 1) với b gam một hidrocacbon Y rồi đốt cháy hoàn toàn thì thu được 55a/16,4 gam CO2 và 18,9a/16,4 gam H2O. Công thức phân tử của Y có dạng A. CnHn B. CmH2m-2 C. CnH2n D. CnH2n+2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tự chọn a = 16,4 —> nCO2 = 1,25 và nH2O = 1,05 Trong X có nC6H6 = nC6H14 = 0,1 —> Quy X về chất trung bình C6H10 (0,2 mol) Dễ thấy nCO2 – nH2O = nC6H10 nên đốt Y sẽ thu được nCO2 = nH2O Vậy Y có dạng CnH2n.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP