Đốt cháy hoàn toàn 3 24 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B (trong đó A hơn B một nguyên tử C, MA < MB), thu được m gam H2O và 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 13,5. Giá trị m là: A. 1,26 B. 1,08 C. 2,61 D. 2,16

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MX = 27 —> nX = 0,12 nCO2 = 0,21 —> Số C = nCO2/nX = 1,75 Do MA < MB nên MA < 27 < MB Do A nhiều hơn B 1 nguyên tử C nên A có ít nhất 2C, vậy A là C2H2 (0,09 mol) và B là CHyOz (0,03 mol) mX = 0,09.26 + 0,03.MB = 3,24 —> MB = 30 —> B là HCHO —> nH2O = nA + nB = 0,12 mol —> mH2O = 2,16 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP