Cho 6 72 gam bột Fe vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,72 gam bột Fe ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,72 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam rắn X và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 21,6 gam rắn khan. Giá trị m gần nhất với A. 19,0. B. 20,0 C. 21,0. D. 22,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = 0,12 —> nFe2O3 = 0,06 —> mFe2O3 = 9,6 Ban đầu: nAg+ = nCu2+ = x Đặt nCu2+ dư = y Bảo toàn electron —> x + 2(x – y) = 0,12.2 m rắn = 9,6 + 80y = 21,6 —> x = 0,18 và y = 0,15 —> mX = mAg + mCu phản ứng = 108x + 64(x – y) = 21,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP