Cho X là một hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X là một hexapep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X là một hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glixin và 28,48 gam alanin. Giá tri của m là A. 83,2 B. 77,6 C. 87,4 D. 73,4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt x, y là số mol X, Y —> nGly = 2x + 2y = 0,4 và nAla = 2x + y = 0,32 —> x = 0,12 và y = 0,08 —> m = 83,2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP