Hấp thụ hoàn toàn 0 16 mol CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. Khi đó khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu sẽ tăng hay giảm bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,16 và nCa(OH)2 = 0,1 —> nCaCO3 = 0,04 Δm = mCO2 – mCaCO3 = 3,04 —> Tăng 3,04 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP