Hấp thụ hết 2 24 lít CO2 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hết 2,24 lít...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hết 2,24 lít CO2 vào cốc đựng 200ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được 5,94g kết tủa và dung dịch A. Lọc kết tủa, đun nóng dung dịch A lại thu thêm được m gam kết tủa nữa. Tính a và m?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Xem lại số liệu, nBaCO3 ra lẻ. Chú ý cách đặt tiêu đề. Các bài sau đặt sai sẽ không có giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP