Cho 0 04 mol BeCO3 và 0 07...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,04 mol BeCO3 v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,04 mol BeCO3 và 0,07 mol MgCO3 vào H2O và thổi từ từ khí CO2 vào cho đến khi kết tủa tan hoàn toàn thì thấy có x mol CO2 phản ứng đồng thời thu được dung dịch X. Tính x.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
BeCO3 + H2O + CO2 —> Be(HCO3)2 MgCO3 + H2O + CO2 —> Mg(HCO3)2 —> nCO2 = 0,11

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP