Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn V ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào bình đựng 200ml dung dịch X gồm NaOH 1M và Na2CO3 0,5M. Kết tinh dung dịch thu được sau phản ứng (chỉ làm bay hơi nước) thì thu được 30,5 gam chất rắn khan. Giá trị của V là A. 5,6 B. 6,72 C. 5,712 D. 7,84

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP