Cho hỗn hợp Z gồm Na2CO3 và K2CO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp Z gồm Na...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp Z gồm Na2CO3 và K2CO3 (Trong Z có m gam là khối lượng của 2 kim loại) tác dụng hoàn toàn với dung dịch Y gồm MgCl2 0,015 mol và CaCl2 0,045 mol, sau phản ứng thu được kết tủa T (có chứa (m-1,88) gam là khối lượng của 2 kim loại). Tính % khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp Z.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong kết tủa T: m kim loại = m – 1,88 = 0,015.24 + 0,045.40 —> m = 4,04 Đặt a, b là số mol Na2CO3 và K2CO3 —> 23.2a + 39.2b = 4,04 và a + b = 0,015 + 0,045 —> a = 0,02 và b = 0,04 —> %Na2CO3 = 27,75% và %K2CO3 = 72,25%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP