Nhúng thanh kẽm và đồng vào cốc đựng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh kẽm và đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh kẽm và đồng vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng. Nối thanh kẽm và thanh đồng bằng một dây dẫn. Nêu hiện tượng chi tiết và giải thích.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nhúng thanh kẽm và đồng vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng: Thanh Zn tan dần, xuất hiện bọt khí, thanh Cu không có hiện tượng gì. Khi nối thanh Zn và Cu bằng dây dẫn, thanh Zn vẫn tan dần nhưng bọt khí chỉ xuất hiện bên thanh Cu. Giải thích: Do xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa Thanh Zn là cực âm, bị ăn mòn: Zn —> Zn2+ + 2e Electron theo dây dẫn chạy qua thanh Cu, tạo thành dòng điện khép kín. Thanh Cu là cực dương, xảy ra quá trình khử H+: 2H+ + 2e —> H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP