Gọi tên các chất sau theo danh pháp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Gọi tên các chất sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Gọi tên các chất sau theo danh pháp IUPAC CH3CH2CH2CH2CH2CH3 CH3CH(CH3)CH2CH3 CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 (CH3)3CCH(CH3)CH2CH3 CH3CH2CH(C2H5)CH(CH3)CH3 C4H10 C5H12 C7H16 C6H14 coskerrais đã chọn câu trả lời 21.12.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP