Lấy 15 04 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy 15,04 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy 15,04 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 và Al tác dụng với 1254 ml dung dịch HNO3 1M (lấy dư 10%) thì thu được dung dịch Y và 3,136 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm 2 khí không màu (trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí), biết tỉ khối hơi của Z so với H2 là 17. Nếu làm bay hơi dung dịch Y thu được hỗn hợp muối khan T. Thành phần % khối lượng muối Al(NO3)3 trong T gần nhất với A. 71% B. 62% C. 68% D. 46%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm NO (0,1) và CO2 (0,04) nHNO3 phản ứng = x —> x + 10%x = 1,254 —> x = 1,14 X chứa Al (a), Fe3O4 (b) và FeCO3 (0,04). Đặt nNH4+ = c mX = 27a + 232b + 116.0,04 = 15,04 (1) Bảo toàn electron: 3a + b + 0,04 = 0,1.3 + 8c (2) nH+ = 0,1.4 + 2(4b + 0,04) + 10c = 1,14 (3) (1)(2)(3) —> a = 16/75; b = 0,02 và c = 0,05 T gồm Al(NO3)3 (16/75 mol); Fe(NO3)3 (3b + 0,04 = 0,1 mol) và NH4NO3 (0,05 mol) —> %Al(NO3)3 = 61,71%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP